Rozbudowa ulg podatkowych za rok 2022

Ulgi podatkowe i odliczenia PIT za rok 2022 zostały znacznie rozbudowane! Przedsiębiorcy w rozliczeniu za 2022 rok będą mogli skorzystać po raz pierwszy z aż 7 nowych ulg! Są nimi:

  • ulga dla innowacyjnych pracowników
  • ulga na prototyp
  • ulga na ekspansje
  • ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
  • ulga na zabytki
  • ulga na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)
  • ulga na terminal, jednak warto dowiedzieć się na czym dokładnie będą polegać
Nowi ulgi podatkowe w PIT
Nowe ulgi dla przedsiębiorców

Ulgi dla przedsiębiorców

Ulga na innowacyjnych pracowników mówi o tym, że podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, ma możliwość odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi.

Dzięki uldze na prototyp przedsiębiorca ma możliwość odliczyć 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu.

Na podstawie tej ulgi na ekspansję przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania, koszty podatkowe poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym

Ulgi dla podatników wspierających działalność sportową

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Ulga dla właścicieli zabytków

Ulga na zabytki pozwala właścicielowi lub współwłaścicielowi zabytku nieruchomego odliczyć od podstawy opodatkowania wydatków takich jak: wydatki na wpłaty na fundusz remontowy dla zabytku nieruchomego, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym, jak również wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego

Jakie są ulgi dla wspierających sport
Ulgi dla posiadaczy terminali i nabywców akcji

Odliczenie podatku na nabycie lub objęcie udziałów

Według ulgi na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przedsiębiorca ma możliwość odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez alternatywną spółkę inwestycyjną co najmniej 5% udziałów (akcji). Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł rocznie

Ulga na terminal

Ostatnia ulga na terminal uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala.

Warto również pamiętać, że ze wszystkich ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym!

Dobre biuro rachunkowe dla Twojej Firmy

Poprawne wykorzystanie wszystkich możliwych ulg i odliczeń PIT wymaga czasem trochę wiedzy. Chętnie pomożemy Ci w prowadzeniu księgowości Twojej Firmy! Wspomożemy Cię na każdym etapie, od A do Z. Sprawdź pełną ofertę i sprawdź na własnej skórze, czym jest nowoczesna księgowość!

Biuro Rachunkowe Tax-Lex Ełk - zespół księgowo-prawny