Czy US może sprawdzić prywatne konto?

Tak. Od 1 lipca 2022 weszły w życie nowe regulacje wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z nowymi zasadami naczelnicy Urzędów Skarbowych mogą uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.

Szczegółowo jest to opisane w artykule 48. KAS, w którym wspomniane jest, że bank będzie zobowiązany do udzielenia informacji naczelnikowi Urzędu Skarbowego na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.”

Urząd skarbowy może zajrzeć na twoje konto
Dlaczego fiskus może wejść na konto

Dlaczego wprowadzono tę zmianę?

Ministerstwo finansów stwierdza, że „celem zmiany jest ujednolicenie oraz doprecyzowanie uprawnień KAS w zakresie dostępu do informacji bankowych w przypadku, gdy organy KAS prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej”.

Jak to działa w praktyce?

Naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany do złożenia wniosku o dostęp do informacji o rachunkach bankowych na piśmie.

Czy da się obronić przed Urzędem Skarbowym?

Na ogół – nie. Jeżeli sprawa spełnia warunki Fiskus może otrzymać wgląd do konta bankowego. Nie mniej jednak da się zmniejszyć szansę na wystąpienie nieprawidłowości. Pomocna do tego celu będzie współpraca z doświadczonym Biurem Rachunkowym, które zadba o to, by nie wystąpiły nieprawidłowości w księgowości.

Dodatkowy atut gwarantuje tutaj Biuro Rachunkowe TaxLex, ponieważ ofertuje ono pomoc prawną.

Dobre Biuro Rachunkowe obroni cię przed kontrolą US